Електромагнитно лъчение

Лъченията са около нас навсякъде – фактор, който ни помага видимо в работата и се намесва невидимо в живота ни. Но колко опасна може да бъде тя?

Съществуват два типа електромагнитно лъчение от енергетична гледна точка – йонизиращо и нейонизиращо. Към първия тип се отнасят гама-лъчите, рентгеновите (X-) лъчи, ултравиолетовите твърди (UV) лъчи. При тях енергията се оказва по-висока от най-слабите молекулни връзки и е в състояние директно да разрушава биологични тъкани.